[Read] ➲ Sposobnost za ljubav i rad-O.L.I. Integrativna Psihodinamska Psihoterapija ➮ Nebojša Jovanović – Pimply.info

Sposobnost za ljubav i rad-O.L.I. Integrativna Psihodinamska Psihoterapija Knjiga U Dva Toma U Prvom Tomu Knjige Obara Ene Su Bazi Ne Sposobnosti Za Upravljanje Emocijama Koje Su Sastavni Delovi Zrele Sposobnosti Za Ljubav I Rad Prikazan Je Razvoj Tih Sposobnosti, Problemi Koji Nastaju Ko Posledica Njihovog Neadekvatnog Razvoja I Terapijske Tehnike Iz Razli Itih Terapijskih Pravaca Koje Se Mogu Koristiti Za Razvoj Emocionalnih KompetencijaU Drugom Tomu Knjige Detaljno Su Obra Ene Sposobnosti Za Ljubav I Rad, Uticaji Bazi Nih Emocionalnih Kompetencija Na Sposobnosti Za Ljubav I Rad, Ta Odlikuje Zrele I Nezrele Sposobnosti Za Ljubav I Rad, I Kako Se Mo E Pomo I Klijentima U Razvoju Ovih Sposobnosti Knjiga O Novom Psihoterapijskom Pravcu OLI Integrativnoj Psihodinamskoj Psihoterapiji


About the Author: Nebojša Jovanović

Neboj a Jovanovi , magistar psihologije, psihoterapeut, savetnik i lifecoach sa nacionalnim i evropskim certifikatima EAC, EMCC , edukator Tri decenije bavi se psihoterapeutskim radom Osniva je novog psihoterapijskog pravca O.L.I Psihodinamske Integrativne Psihoterapije i, ve du i niz godina, edukuje budu e psiholo ke savetnike, psihoterapeute i life coacheve iz ovog metoda Predsednik je O.L.I Centra, Udru enja za Psihoterapiju, Savetovanje i Kou ing Srbije, Sekcije za Psihoterapiju, Savetovanje i Kou ing Dru tva Psihologa Srbije, Biofidbek Asocijacije Srbije Objavio je Romane Biti jedno romansiranu psihoanalizu Esoterija 1998, Beoknjiga 2001 , Susret Beoknjiga 2001 , Ne ujna muzika postojanja ljubavno nau ni roman Narodna Knjiga 2006 , Humoristi ko psihoanaliti ke eseje O zvocanju i ljubavi Beoknjiga 2002 i O zavo enju i ljubavi Beoknjiga 2003 , Zbirke humoristi ke poezije Humor na mozgu O i ani Je 1998 i Kokice Plato 2000 Ove dve zbirke objedinjene su u izdanju Zbirka lekovitih gluposti Beoknjiga 2004 , knjige iz oblasti psihologije ADD ADHD Deficit pa nje i hiperaktivnost kod dece Centar za Primenjenu Psihologiju 2006, Beoknjiga 2009 , i psihofiziologije Kako se na timovati uz pomo biofidbeka Centar za Primenjenu Psihologiju 2005 , Psihologija Uspeha iveti ili ivotariti Narodna Knjiga 2006., Beoknjiga 2009 , kao koautor sa koleginicom Renatom Seni Strah od ivota o anksioznosti i pani nim napadima Beoknjiga 2011 , Sposobnost za ljubav i rad O.L.I Integrativna Psihodinamska Psihoterapija u 2 toma Beoknjiga 2013 Neboj a Jovanovi , pored edukacija iz O.L.I metoda, biofidbek i neurofidbek metoda, dr i i brojna predavanja, seminare, radionice, edukacije iz razli itih oblasti psihologije uspeha motivacione seminare i predavanja, seminare o taktikama i strategijama uspeha u biznisu, sportu, finansijama, li nom razvoju, emotivnim vezama, braku, roditeljstvuSeminari Deficit pa nje i hiperaktivnost dece i Agresivnost dece i omladine akreditovani su od strane Ministarstva Prosvete Republike Srbije Ve inu ovih aktivnosti sprovodi sa svojom suprugom, erkom i saradnicima, preko organizacija iji je suosniva Akademije Uspeha i O.L.I Centra ivi i radi u Beogradu.Kontakt tel 063 1575082, email jnebojsa ikomline.net, web sajtovi www.akademijauspeha.com , www.biofidbek.com , www.olicentar.com , www.savetnik.org.rs10 thoughts on “Sposobnost za ljubav i rad-O.L.I. Integrativna Psihodinamska Psihoterapija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *